Program

Az országépítő játékprogram legfontosabb állomásai:

1. szakasz: Az értékrendek kialakítás

Célunk, hogy csoportonként koherens értékrend jöjjön létre. Világosan értelmezett fogalmak kialakítása után az elfogadott és fogalmilag tisztázott értékeknek és az ország jellemzoinek összhangját szem elott tartva kezdjük el a munkát. Két nagyon fontos követelményt kell a csoport vezetojének és a csoportnak is elfogadnia és szem elott tartania. Az egyik az elmélyült, pontos elozetes ismeretszerzés, felidézés, a másik a megformálás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mielott bármely fantázia elemet elfogadnak, az arra vonatkozó, a korosztály számára elérheto ismereteket össze kell gyujteniük, és ezek birtokában hozhatják meg a döntésüket. A döntés értelmében pedig cselekedniük kell, létre kell hozniuk az elképzelt valóságelemet. A megformálás végletesen részletezo legyen, természetesen játékos vagy egészen abszurd formában is lehetséges.

2. szakasz: a fiktív világ felépítése, Magatartásformák és döntési helyzetek

Ezek a problémahelyzetek nagyon sokfélék lehetnek. Az iskolai élet eseményeit is be lehet építeni a fikcióba. Ennél a pontnál annyit idozünk, amennyit a csoport neveltségi szintje igényel. Késobb bármikor alkalmazhatjuk újra ezt a módszert, ha szükséges.

3. szakasz: Az erkölcsi világrend

Az erkölcs és a törvény, az emberek egyéni és közösségi életének szabályozórendszere a témánk. A 11-12 éves gyerek különösen fogékony erre a problémára. Igazságérzete rendkívül fejlett, vagyis érzékeny a legkisebb igazságtalanságra. Parttalan, akadékoskodó szembenállásra is hajlamos, s kudarcait sérelemként éli át. Fiktív helyzetekben azonban képes tárgyilagosan szemlélni magatartásformákat, jellemeket; meg tud ítélni gondolatokat és cselekedeteket, különbséget tud tenni helyes és helytelen, hiba és bun között.

4. szakasz: A problémák társadalma, a társadalom problémája

A társadalmi struktúra és a demokratikus intézményrendszer megismerése és megteremtése áll a tevékenységek középpontjában. Szerezzenek jártasságot problémák felismerésében, érdekeik megfogalmazásában. Legyenek képesek cselekvési tervet kidolgozni egy-egy probléma megoldására. Ismerjék a megoldáshoz szükséges hivatalos utat, és tudják megközelíteni írásos és szóbeli formában egyaránt. Ismerjék a civil társadalom korosztályuk életében fontos szereploit, találják meg az utat képviseloikhez. Lépjenek ki tevékenységükkel az iskola – esetleg a város -nyilvánossága elé, használják annak fórumait.

5. szakasz: Edd meg, amit foztél!

Az utolsó szakasz az országépíto programban. Egy demokratikusan megválasztott párt tervezi és irányítja a programot. A többiek ellenzékben illetve civil szervezetként vagy egyszeru, akár apolitikus állampolgárként élik, élvezik az eseményeket. A konkrét folyamat gyakorlatilag tervezhetetlen. A felvállalt project kidolgozása, megvalósítása közben át kell élniük az állampolgári szerepet annak tartalmi és formai elemeivel együtt. Készítsenek költségvetést a már korábban körvonalazott „kormányprogramnak” megfeleloen, hozzanak törvényeket, módosítsák a régi szabályokat a program végrehajtásának elosegítésére. Hozzanak létre ellenorzo feladatkörrel különbözo testületeket, vállaljanak feladatokat rendszeres elfoglaltságként munkaköri leírással. Tudják kezelni „munkanélküli” társaik problémáját. A programnak ezt a részét a 2001. évi nyári táborban készítjük elo